โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
นายธวัชชัย อุ่ยพานิช
ดร.ธวัชชัย  อุ่ยพานิช
นายบุญเลิศ เมตตา
ประธานกรรมการสถานศึกษา