โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
creative Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.02 MB 38
ร่างหลักสูตรโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 27
sar 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.35 MB 40
หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนวัดถนนกะเพรา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.1 MB 26