โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน

นางรดา มุกดาสนิท
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน