คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document 13คู่มือการบริหารโรงเรียนวัดถนนกะเพรา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
Word Document เลขที่ 23 การแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ 4 ฝ่าย   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
Word Document เลขที่ 26 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานต่างๆ ของโรงเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 50.5 KB
Word Document เลขที่ 27 แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารับผิดชอบงานพิเศษ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 39.5 KB