หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document 2คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานการสอน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.33 MB
Adobe Acrobat Document 3คู่มือการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ สายงานบริหาร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.45 MB
Adobe Acrobat Document 4แบบคําร้องขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมรายการในทะเบียนประวัติ ก.พ.7   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 23.77 KB
Adobe Acrobat Document 5แบบคำขอเพิ่มปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 139.33 KB
Adobe Acrobat Document 6แบบคำขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน ในกรณีได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 657.03 KB
Adobe Acrobat Document 7แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.73 KB