โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
คณะผู้บริหาร

นางสาวปวีณา พุ่มพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา