โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
อนุบาล 1 - ป.6