โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
mou
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.75 MB
นำเสนอประเมินรอบ2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 335.57 KB