คณะผู้บริหาร

นางสาวปวีณา พุ่มพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0933244295
อีเมล์ : paweena6155@gmail.com