ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 63 ส่ง SAR
25 มี.ค. 63 ประกาศผลสอบ
นักเรียนติดต่อครูประจำชั้นขอรหัส และเข้ามาดูผลสอบที่หน้าเวปโรงเรียนนี้
20 ส.ค. 62 ส่งใบสมัครโครงการ "ครูดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 9) และโครงการ "โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข" ปีการศึกษา 2562 (ปีที่ 4)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
03 ส.ค. 62 ค่ายคณิตศาสตร์
3 โรงเรียน  ถนนกะเพรา  สมอโพรง สองสลึง
01 ส.ค. 62 ถึง 02 ส.ค. 62 อบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้บริหาร (จันทบุรี)
ผอ.
สุภาพ สพป.ระยอง2
01 ส.ค. 62 ติดตามPartnership School
ปตท.
สพฐ./ปตท.
31 ก.ค. 62 นำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
www.nccd.go.th
usename moe
password p9c975
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มส่งเสริม
30 ก.ค. 62 กิจกรรมวันภาษาไทย/สุนทรภู่
26 ก.ค. 62 ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง / วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 / มอบทุนนักเรียน
15 ก.ค. 62 ยืนยันการขอรับทุนมูลนิธิยุวพัฒน์
มูลนิธิยุวพัฒน์
12 ก.ค. 62 แห่เทียนพรรษา ถวายวัดถนนกะเพรา และวัดสมมุติเทพฐาปนาราม
12 ก.ค. 62 ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม กลุ่มนิเทศฯ
11 ก.ค. 62 ประชุมรร.คุณภาพประจำตำบล
ผอ.ประชุมที่เขต 09.00 น. ทั้งวัน
11 ก.ค. 62 กำหนดการกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาการศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ประจำปีงบประมาณ 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่
11 ก.ค. 62 สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผลงานเชิงประจักษ์
ส่งผลงานพร้อมสำเนารายงานที่ได้รับรางวัล Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มบริหารงานบุคคล
11 ก.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกำกกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กลุ่มนิเทศฯ
10 ก.ค. 62 กำหนดการกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โครงการพัฒนาการศึกษาเครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่ ประจำปีงบประมาณ 2562
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ เครือข่ายการศึกษาสุนทรภู่
10 ก.ค. 62 รายงานการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครบรอบ 16 ปี
รายงานภาพถ่าย Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มอำนวยการ
10 ก.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตและแนวทางการวัดผล หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 กลุ่มนิเทศฯ
09 ก.ค. 62 ต้อนรับผอ.ธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.เขตคนใหม่
ที่เขตพื้นที่ 9 โมง Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
09 ก.ค. 62 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค และหนี้ค้างชำระค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
หน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน
08 ก.ค. 62 จัดกิจกรรมวันสถาปนา สพฐ. 16 ปี
วันที่ 7 กรกฎาคม วันสถาปนา สพฐ. รร.จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
สุภาพ ครูพิชิตพล/สพป.ระยอง 2
08 ก.ค. 62 ประชุมเครือข่าย
คณะทำงาน ภาษาอังกฤษ และ วิทย์   ผอ. ครูอีฟ ricardo ประชุม 14.00 น. รร.ชุมชนวัดกลางกร่ำ Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
08 ก.ค. 62 ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลเครือข่ายห้องเรียนรู้นวัตกรรมพัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล
ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มนิเทศฯ
06 ก.ค. 62 รร.พท.นวัตกรรม
ผอ.ประชุม ณ รร.เพรักษมาตา 
สุภาพ รร.รุ่งอรุณ
04 ก.ค. 62 ส่งแบบตอบรับ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตและแนวทางการวัดผล หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
ส่งแบบตอบรับ  Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
กลุ่มนิเทศฯ กลุ่มนิเทศฯ