กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวอารียา กุลกั้ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0972729863
อีเมล์ : 2290.areeya@gmail.com