กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวศรัญญา งามสม
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0897549185
อีเมล์ : saranyangamsom@gmail.com