กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางกฤษติกา ถวิลคำ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0804142329
อีเมล์ : kruray77@gmail.com