โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ภาพกิจกรรม
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต "ว่ายน้ำ"
ปีการศึกษา 2562 นี้ เป็นปีการศึกษาแรกที่โรงเรียนวัดถนนกะเพราได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะชีวิต "ว่ายน้ำ" ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วิธีช่วยเหลือตนเองเมื่อประสบภัยทางน้ำ เกิดทักษะการว่ายน้ำ และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 
โพสเมื่อ : 04 ก.ค. 2562,21:25   อ่าน 40 ครั้ง