โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเข้าพรรษา
ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษาเพื่อให้นักเรียน รวมถึงประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีที่ทำให้ชาวบ้านในชุมชนได้ทำกิจกรรมร่วมกันตลอดจนการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อให้ประเพณีไทยสืบต่อไป
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,15:40   อ่าน 82 ครั้ง