ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายวิชัย  พวงภาคีศิริ  ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจที่ 8  มาชี้แจงนโยบาย และกำกับติดตามการจัดการศึกษาประจำเขตตรวจราชการแก่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 และได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน ตามนโยบายของ ท่านดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยังได้เยี่ยมชมหารจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนวัดถนนกะเพรา ได้แก่ กิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง และโรงเรียนร่วมพัฒนา
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,15:52   อ่าน 209 ครั้ง