ผู้บริหาร

นางสาวปวีณา พุ่มพวง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
โครงการอาหารกลางวัน
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 19/06/2019
ปรับปรุง 02/05/2023
สถิติผู้เข้าชม 190808
Page Views 223028
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวังจันทร์วิทยา ชุมแสง วังจันทร์
2 โรงเรียนบ้านคลองไผ่ ชุมแสง วังจันทร์
3 โรงเรียนบ้านหนองม่วง ชุมแสง วังจันทร์
4 โรงเรียนบ้านบึงตะกาด ชุมแสง วังจันทร์
5 โรงเรียนบ้านชุมแสง ชุมแสง วังจันทร์
6 โรงเรียนบ้านแก่งหวาย ชุมแสง วังจันทร์
7 โรงเรียนเขาตาอิ๋น ชุมแสง วังจันทร์ 038-010064
8 โรงเรียนบ้านยุบตาเหน่ง ป่ายุบใน วังจันทร์
9 โรงเรียนวัดป่ายุบ ป่ายุบใน วังจันทร์
10 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 43 (บ้านคลองเขต) ป่ายุบใน วังจันทร์
11 โรงเรียนบ้านพลงตาเอี่ยม พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
12 โรงเรียนบ้านเขาตลาด พลงตาเอี่ยม วังจันทร์
13 โรงเรียนบ้านคลองบางบ่อ พลงตาเอี่ยม วังจันทร์ 038-010002
14 โรงเรียนบ้านชงโค วังจันทร์ วังจันทร์
15 โรงเรียนบ้านชุมนุมใน วังจันทร์ วังจันทร์
16 โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ วังจันทร์ วังจันทร์
17 โรงเรียนบ้านเขาช่องลม ชำฆ้อ เขาชะเมา
18 โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ชำฆ้อ เขาชะเมา
19 โรงเรียนบ้านศรีประชา ชำฆ้อ เขาชะเมา
20 โรงเรียนบ้านชำฆ้อ ชำฆ้อ เขาชะเมา 0849468644
21 โรงเรียนบ้านเหมืองแร่ น้ำเป็น เขาชะเมา
22 โรงเรียนบ้านมาบช้างนอน น้ำเป็น เขาชะเมา
23 โรงเรียนบ้านน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา
24 โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น น้ำเป็น เขาชะเมา
25 โรงเรียนบ้านน้ำใส น้ำเป็น เขาชะเมา
26 โรงเรียนบ้านน้ำกร่อย ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
27 โรงเรียนบ้านคลองหวายโป่ง(สาขา) ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
28 โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
29 โรงเรียนบ้านยางเอน ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
30 โรงเรียนบ้านสีระมัน ห้วยทับมอญ เขาชะเมา
31 โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง เขาน้อย เขาชะเมา
32 โรงเรียนบ้านมะเดื่อ เขาน้อย เขาชะเมา
33 โรงเรียนสายสัมพันธ์ แกลง
34 โรงเรียนวัดกะแส กระแสบน แกลง
35 โรงเรียนบ้านเนินไม้หอม กระแสบน แกลง
36 โรงเรียนบ้านยางงาม กระแสบน แกลง
37 โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ กระแสบน แกลง
38 โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ กร่ำ แกลง
39 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กร่ำ แกลง
40 โรงเรียนวัดชากมะกรูด กร่ำ แกลง
41 โรงเรียนบ้านหนองคุย กองดิน แกลง
42 โรงเรียนบ้านชำสมอ กองดิน แกลง
43 โรงเรียนวัดเขาน้อย กองดิน แกลง
44 โรงเรียนวัดกองดิน กองดิน แกลง
45 โรงเรียนวัดเขาสำรอง กองดิน แกลง
46 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน กองดิน แกลง
47 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม คลองปูน แกลง
48 โรงเรียนวัดคลองปูน คลองปูน แกลง
49 โรงเรียนวัดเนินยาง คลองปูน แกลง
50 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา คลองปูน แกลง
51 โรงเรียนบ้านเนินสมบูรณ์ คลองปูน แกลง
52 โรงเรียนวัดคลองชากพง ชากพง แกลง
53 โรงเรียนวัดสมอโพรง ชากพง แกลง
54 โรงเรียนบ้านมาบเหลาชะโอน ชากพง แกลง
55 โรงเรียนบ้านคลองทุเรียน ชากพง แกลง
56 โรงเรียนวัดสันติวัน ชากพง แกลง
57 โรงเรียนวัดพลงไสว ชากพง แกลง
58 โรงเรียนวัดเขากะโดน ชากโดน แกลง
59 โรงเรียนวัดบุนนาค ชากโดน แกลง 038-632441
60 โรงเรียนบ้านดอนสำราญ ทางเกวียน แกลง
61 โรงเรียนอนุบาลจินดาวัฒน์ ทางเกวียน แกลง
62 โรงเรียนวัดหนองกันเกรา ทางเกวียน แกลง
63 โรงเรียนอนุบาลหลานรัก ทางเกวียน แกลง
64 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง ทางเกวียน แกลง
65 โรงเรียนแกลง(วิทยสถาวร) ทางเกวียน แกลง
66 โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา ทางเกวียน แกลง
67 โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก ทางเกวียน แกลง
68 โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม ทางเกวียน แกลง
69 โรงเรียนวัดหนองกะพ้อ ทุ่งควายกิน แกลง
70 โรงเรียนบ้านหนองไทร ทุ่งควายกิน แกลง
71 โรงเรียนวัดชุมนุมสูง ทุ่งควายกิน แกลง
72 โรงเรียนวัดทุ่งควายกิน ทุ่งควายกิน แกลง
73 โรงเรียนวัดมงคลวุฒาวาส ทุ่งควายกิน แกลง
74 โรงเรียนบ้านเนินสุขสำรอง ทุ่งควายกิน แกลง
75 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน ทุ่งควายกิน แกลง 038-669002
76 โรงเรียนบ้านทุ่งเค็ด บ้านนา แกลง
77 โรงเรียนบ้านห้วงหิน บ้านนา แกลง
78 โรงเรียนวัดบ้านนา บ้านนา แกลง
79 โรงเรียนบ้านท่าลำบิด บ้านนา แกลง
80 โรงเรียนวัดสมมติเทพฐาปนาราม (สาขา) ปากน้ำกระแส แกลง
81 โรงเรียนชุมชนวัดตะเคียนงาม ปากน้ำกระแส แกลง
82 โรงเรียนวัดปากน้ำพังราด พังราด แกลง
83 โรงเรียนวัดพังราด พังราด แกลง
84 โรงเรียนวัดท่ากง พังราด แกลง
85 โรงเรียนวัดเกาะลอย พังราด แกลง 0853879636
86 โรงเรียนบ้านเนินดินแดง วังหว้า แกลง
87 โรงเรียนบ้านเนินหย่อง วังหว้า แกลง
88 โรงเรียนบ้านเขาหินแท่น วังหว้า แกลง
89 โรงเรียนบ้านวังหิน วังหว้า แกลง 038-671202
90 โรงเรียนบ้านเจริญสุข วังหว้า แกลง
91 โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น วังหว้า แกลง
92 โรงเรียนวัดวังหว้า วังหว้า แกลง
93 โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง สองสลึง แกลง
94 โรงเรียนบ้านเต้าปูนหาย สองสลึง แกลง
95 โรงเรียนบ้านสองสลึง สองสลึง แกลง
96 โรงเรียนบ้านห้วยยาง ห้วยยาง แกลง
97 โรงเรียนวัดคงคาวราราม ห้วยยาง แกลง
98 โรงเรียนวัดเนินทราย เนินฆ้อ แกลง
99 โรงเรียนวัดถนนกะเพรา เนินฆ้อ แกลง 038697125
100 โรงเรียนวัดจำรุง เนินฆ้อ แกลง