โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน เห็ดแปลงร่าง 2
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:24   อ่าน 62 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน เห็ดแปลงร่าง 1
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:23   อ่าน 49 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน เห็ดแปลงร่าง
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:23   อ่าน 48 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม 3
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:22   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม 2
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:21   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม 1
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:21   อ่าน 42 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานบูรณาการนักเรียน อาชีพหอยนางรม
ชื่อนักเรียน : ผลงานบูรณาการนักเรียน
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,10:19   อ่าน 47 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นิทานของฉัน
ชื่อนักเรียน : สมาชิกชุมนุมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:38   อ่าน 63 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนที่อำเภอแกลง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงผกาสิินี สุวรรณโชติ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:24   อ่าน 61 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนที่อำเภอแกลง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรชต สังวาลย์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:24   อ่าน 42 ครั้ง