โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : นิทานของฉัน
ชื่อนักเรียน : สมาชิกชุมนุมส่งเสริมรักการอ่าน
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:38   อ่าน 11 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนที่อำเภอแกลง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงผกาสิินี สุวรรณโชติ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:24   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนที่อำเภอแกลง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายรชต สังวาลย์
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:24   อ่าน 6 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนผังความคิดเรื่องกะปิน้ำปลาขึ้นชื่อ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงนิตยา ใจหาญ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:21   อ่าน 10 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนผังความคิดเรื่องกะปิน้ำปลาชึ้นชื่อ
ชื่อนักเรียน : กิจกรรมกลุ่มนักเรียนชั้น ป. 5
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:19   อ่าน 9 ครั้ง
ชื่อผลงาน : แผนผังความคิดเรื่องน้ำปลา
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงผกาสิินี สุวรรณโชติ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,04:17   อ่าน 4 ครั้ง