โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบูรณาการน้ำปลารสเด็ด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,00:01  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารียา กุลกั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:21  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีโอลงพื้นที่หาข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:16  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการอาชีพน้ำปลา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:14  อ่าน 14 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ROADMAP บูรณาการอาชีพน้ำปลา ครูโอ๋
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:13  อ่าน 6 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ ฮ่อยจ๊อ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,22:56  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการ ฮ่อยจ๊อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,22:55  อ่าน 7 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ( ชุมนุมฟุตบอล )
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล ทาระขจัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,18:05  อ่าน 19 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการขยายพันธุ์ขลู่โดยการปักชำ
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษติกา ถวิลคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,18:00  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การจัดการเรียนรูสาระสุขศึกษาและพลศึกษา (ว่ายน้ำ)
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล ทาระขจัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,17:49  อ่าน 8 ครั้ง
รายละเอียด..