ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนวัดถนนกะเพรา ระยะ ที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวปวีณา พุ่มพวง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 2565,12:21  อ่าน 25 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ฮ่อยจ๊อหรรษา ภาพ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 2563,09:30  อ่าน 273 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ มหัศจรรย์ใบขลู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษติกา ถวิลคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:30  อ่าน 389 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Road Map สวนผักถนนกะเพรา เทอม 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารียา กุลกั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:29  อ่าน 390 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ROADMAP บูรณาการอาชีพ ป.5 เทอม2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:28  อ่าน 437 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานบูรณาการน้ำปลา เทอม2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:26  อ่าน 376 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนฮ่อยจ๊อ วันที่ 18 พ.ย. -22พ.ย. 62
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:20  อ่าน 366 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ ฮ่อยจ๊อ ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:18  อ่าน 362 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ ฮ่อยจ๊อ ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศศิธร ลิ้มสิทธิกุล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:18  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Road Map Mind Mapping อาชีพ
ชื่ออาจารย์ : ว่าที่ร้อยตรีหญิงพนิดา สารพล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,09:56  อ่าน 353 ครั้ง
รายละเอียด..