โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ มหัศจรรย์ใบขลู่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางกฤษติกา ถวิลคำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:30  อ่าน 58 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Road Map สวนผักถนนกะเพรา เทอม 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารียา กุลกั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:29  อ่าน 65 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ROADMAP บูรณาการอาชีพ ป.5 เทอม2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:28  อ่าน 63 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ใบงานบูรณาการน้ำปลา เทอม2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:26  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการสอนฮ่อยจ๊อ วันที่ 18 พ.ย. -22พ.ย. 62
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:20  อ่าน 70 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ ฮ่อยจ๊อ ภาคเรียนที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:18  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ตารางกิจกรรม 20 สัปดาห์ ฮ่อยจ๊อ ภาคเรียนที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 พ.ย. 2562,08:18  อ่าน 39 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : Road Map Mind Mapping อาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล ทาระขจัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,09:56  อ่าน 66 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชาบูรณาการอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล ทาระขจัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,09:53  อ่าน 72 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชาบูรณาการเห็ดแปลงร่าง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนัสวี สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,20:42  อ่าน 60 ครั้ง
รายละเอียด..