โรงเรียนวัดถนนกะเพรา
หมู่ที่ 4 บ้านถนนกะเพรา   ตำบลเนินฆ้อ  อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
เบอร์โทรศัพท์ 038697125
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : Road Map Mind Mapping อาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล ทาระขจัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,09:56  อ่าน 24 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชาบูรณาการอาชีพ
ชื่ออาจารย์ : นายพิชิตพล ทาระขจัด
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2562,09:53  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชาบูรณาการเห็ดแปลงร่าง
ชื่ออาจารย์ : นางสาวมนัสวี สรรเสริญ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,20:42  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชาน้ำปลารสเด็ด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,20:40  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : คำอธิบายรายวิชา ฮ่อยจ๊อ หรรษา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 26 ส.ค. 2562,20:19  อ่าน 17 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการทำฮ่อยจ๊อ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวณัฏฐิกา สมัยมงคล
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 2562,23:55  อ่าน 18 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรมการเรียนรู้วิชาบูรณาการน้ำปลารสเด็ด
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 2562,00:01  อ่าน 36 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ภาพกิจกรรม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอารียา กุลกั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:21  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : วีดีโอลงพื้นที่หาข้อมูล
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:16  อ่าน 37 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แผนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการอาชีพน้ำปลา
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศรัญญา งามสม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2562,23:14  อ่าน 33 ครั้ง
รายละเอียด..